Esam pārliecināti, ka katram bērnam ir jābūt iespējai apgūt tehnoloģiskās zināšanas interesanti un jautri. Mēs esam sociāli atbildīgi, tāpēc cenšamies bērniem, kuriem ir mazāk iespēju, sniegt izdevību pievienoties mūsu nodarbībām un mācīties kopā ar domubiedriem. Pašlaik, katrs desmitais CodeAcademy Kids skolnieks pie mums mācās bezmaksas. Tiecamies uz to, lai šis skaits tikai augtu, tomēr vieniem sasniegt šo mērķi nav vienkārši, tāpēc mums ir ļoti svarīga partneru iesaiste un palīdzība. Ja ziniet bērnu, kuram mūsu nodarbības būtu patiesi noderīgas, tomēr iespējas liedz tās apmeklēt, sazinieties ar mums pa e-pastu info@www.codeacademykids.com vai zvanot uz +371 299 19 264.

Skolu renovācija un nākotnes investīcijas

Sadarbojamies ar skolām Rīgā, Viļņā, Kauņā un Klaipēdā ne tikai mācot to skolniekiem programmēt, bet arī uzlabojot skolu infrastruktūru. Tiecamies, lai katram skolniekam vismaz skolā būtu iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas un, lai skolas vide būtu patīkama un motivējoša. 

2018. gada vasarā renovējām Viļņas Antakalio ģimnāzijas – mūsu pirmās skolas – partneres IT kabinetu. Ar laiku tieksimies atjaunot visu partneru skolu IT klases – gan infrastruktūru, gan tehnoloģijas.