Ar technologijos klasėje neša naudą?


Naujausios technologijos yra svarbi šiuolaikinės klasės dalis. Prognozuojama, kad nuo dabar iki 2019 metų į švietimo technologijas pasaulyje bus investuota virš 20 milijardų eurų. Ar šios investicijos suteiks vaikams galimybę išmokti ateityje darbo rinkai naudingų įgūdžių ar sukurs daugiau problemų?
 
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimas atskleidžia, kad kompiuterių naudojimas pamokose yra susijęs su prastesniais matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo rezultatais. Taip pat, galime rasti tyrimų, kuriuose planšečių naudojimas siejamas su prastesniais rašymo ranka įgūdžiais ar išmaniųjų telefonų naudojimas – su suprastėjusiu gebėjimu koncentruoti dėmesį.
 
Todėl nestebina tokie kraštutinumai, pavyzdžiui, taikomi Silicio slėnio Valdorfo mokykloje, kurioje mokosi tokių kompanijų kaip: „Google“, „Apple“, „Yahoo“, „eBay“ ir „Hewlett-Packard“ darbuotojų vaikai. Šioje mokykloje visi dalykai dėstomi remiantis Valdorfo ugdymo sistema ir šiuolaikinių technologijų yra visiškai atsisakyta. Visgi dauguma šios mokyklos abiturientų pasirenka karjerą būtent šiuolaikinių technologijų srityje.

Problema – ne šiuolaikinės technologijos

 
Pasak, Andrew Manches’o – Edinburgo universiteto profesoriaus: „nauji įgūdžiai, reikalingi šiandienos vaikams, nelabai skiriasi nuo tradicinių, nes svarbiausia yra gebėjimas logiškai mąstyti, perteikti idėjas. Jis teigia, kad šiuolaikinis vaikas turi išmokti plačiai mąstyti ir lengvai prisitaikyti, nes pasaulis yra vis mažiau nuspėjamas.“
 
Technologijos gali atverti naujas galimybes mokytis bei sustiprinti bendruosius gebėjimus, jei jos yra naudojamos inovatyviai ir mokytojai geba šiuolaikines technologijas klasėje pritaikyti tikslingai. Bet technologijas taikant netinkamais būdais, tokiais kaip: matematikos pagrindų mokymasis žaidimais, kurie paremti nuobodžiu informacijos kartojimu – nėra efektyvus.
 
Nors, pasak kritikų, technologijų naudojimas blogina rašymo ranka įgūdžius ir vaikai daro daugiau rašybos klaidų, psichologijos profesorius Richard’as House’as teigia, kad technologijos didina kūrybiškumą, o tai yra darbdavių geidžiama savybė. Kai technologijos naudojamos tikslingai, o ne vien tam, kad būtų panaudotos, vaikai gali tobulinti tas savo savybes, kurios bus jiems reikalingos įsitraukiant į darbo rinką ateityje. Gebėjimai kurti audiovizualinį turinį, interaktyvias prezentacijas, dalintis informacija globaliai ir jos ieškoti – būtini įgūdžiai šiandienos vaikui. O kūrybiškumo reikalaujančių profesijų ateityje tik daugės, todėl vaikams reiktų suteikti visas galimybes tai lavinti.
 
Šaltinis: The Guardian